Trenutno ne postoje problemi sa mrežom Tenutni radovi

Status servera

Tabela ispod prikazuje status naših servera. Na taj način možete u realnom vremenu proveriti u kom statusu se serveri nalaze i da li postoje teškoće u radu.

Naziv servera HTTP FTP POP3 PHP Informacije Opterećenje na serveru Uptime
Game Panel - (FR) DDoS Protected PHP Informacije
Game Server 1 (FR) - DDoS Protected PHP Informacije
Game Server 2 (FR) - DDoS Protected PHP Informacije
Game Server 4 (FR) - DDoS Protected PHP Informacije
MineCraft Node 1 (FR) - DDoS Protected PHP Informacije
MineCraft Node 2 (FR) - DDoS Protected PHP Informacije
MineCraft Node 4 (FR) - DDoS Protected PHP Informacije
VPS Master (FR) - DDoS Protected PHP Informacije
VPS Node 1 (FR) - DDoS Protected PHP Informacije
VPS Node 2 (FR) - DDoS Protected PHP Informacije
Voice Server 1 (GE - DDoS Protected) PHP Informacije
Voice Server 2 (FR - DDoS Protected) PHP Informacije
Voice Server 3 (FR - DDoS Protected) PHP Informacije
Web Server 1 (cPanel - DDoS Protected) PHP Informacije
Web Server 2 (Free cPanel Hosting) PHP Informacije